Μήπως πρέπει να πάρουμε την τύχη της Εασιτεχνικής ΑΕΛ στα χέρια μας;

Ακούω κάτι για διάλυση για συγχωνεύσεις και άλλα.

...